دبیرستان پسرانه شهدای ادب

معاونت پرورشی

بهتر است انسان میزان و مقدار کمی از امور را کامل فرا گیرد تا اینکه به طور متوسط مقدار زیادی از مواد را بیاموزد.((آندره موروا)) 


هدف آموزش و پرورش این نیست که متخصص و اهل فن تحویل بدهد، بلکه هدف آموزش این است که فکر و هوش عالی بسازد.((آندره موروا)) 


به هر اندیشه و هوش و ادراکی، غذای ویژه ی خودش را باید تجویز کرد که مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد.((آندره موروا)) 


در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد کرد. باید که مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه که طبع و اندیشه ی ما می پسندد.((آندره موروا)) 


صرف داشتن موهبت و استعداد کافی نیست، زیرا اگر آن را به حال خود رها کنند عقیم می ماند.((آندره موروا)) 


یک شعر، با تأثر و دررمندی و هیجان به وجود می آید، بلکه با کلمات و لغات است که شعری به نظم م آید.((والری)) 


شعر، گونه ای از حالت تاثر و هیجان است که در آن حالت، آرامش و سکون به انسان دست می دهد.((آندره موروا)) 


کار، از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است.((آندره موروا)) 


بخش بزرگی از بدبختی های دوره ی ما و اجتماع ما زاده ی امر انتخابات است.((پل والری)) 


هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی که در معماری بسیار خطرناک است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد.((آندره موروا)) 

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*