دبیرستان پسرانه شهدای ادب

سه گام با علی (ع) - معاونت پرورشی

گام اول:

دنیا دو روز است....یک روز با تو و روز دیگر علیه تو ....

روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست ناامید مشو...

زیرا هر دو پایان پذیرند ...


گام دوم:

بگذارید و بگذرید .....  ببینید و دل نبندید ...... چشم بیاندازید و دل نبازید.... که دیر یا زود ...... باید گذاشت و گذشت...

گام سوم:

 

اشکها خشک نمیشوند مگر بر اثر قساوت قلبها و  قلبها سخت و قسی نمیگردند مگر به سبب زیادی گناهان....

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*