دبیرستان پسرانه شهدای ادب

انجمن فارغ التحصیلان

مهم ترین سرمایه یک کشور، نیروی انسانی دانا و کارآمد است و تمام سرمایه های دیگر باید در خدمت پرورش این سرمایه به کار رود. در مسیر توسعه همه جانبه، این نیروی انسانی است که باید هدف اصلی تمام برنامه ریزی ها قرار گیرد. پیشرفت دانش و فن آوری در جهان امروز نتیجه انباشت تمام دانایی ها و توانمندی های بشر در طول تاریخ است و هیچ انباشتی گران بهاتر از همین سرمایه انسانی نبوده است. بدین ترتیب انسان عصر کنونی نسخه بسیار پیچیده ای از انسان اولیه است مشروط بر این که بر فراز قله دانایی و خرد از یک سو و توانایی و کارآمدی از سوی دیگر قرار گرفته باشد. و صد البته چنین انسانی اگر به دانایی و خرد ناب دست یافته باشد، با ایمان نیز خواهد بود. این دبیرستان از بدو تآسیس تا کنون در صدد تربیت چنین انسان هایی بوده است تا بتواند سهمی در توسعه و تعالی کشور اسلامی ایران داشته باشد و هر ساله خیل فارغ التحصیلان این دبیرستان راهی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می شوند تا بتوانند فردای درخشانی برای جامعه و میهن خود به ارمغان آورند. یکی از دغدغه های همیشگی مسؤولان دبیرستان از بدو تأسیس تا کنون، حمایت و پشتیبانی از این سرمایه های عظیم مادی و معنوی یعنی فارغ التحصیلان دوره های مختلف دبیرستان بوده است. از گذشته در این مسیر گام هایی برداشته شده است اما مهم ترین و جدی ترین گام با تأسیس انجمن فارغ التحصیلان برداشته شده است.

فعالیت ها
هم اکنون انجمن فارغ التحصیلان در مراحل اولیه فعالیت خود می باشد. در این مرحله با دعوت از فارغ التحصیلان دوره های مختلف شورایی با عنوان هیأت مؤسس با عضویت ده نفر از فارغ التحصیلان تشکیل شده است. این هیأت ضمن بازنگری اساسنامه انجمن فعالیت های مختلفی را آغاز کرده است که برخی از این فعالیت ها عبارت است از:
تشکیل هیأت مؤسس
برگزاری جلسات بازنگری اساسنامه
برگزاری همایش های ورزشی
برگزاری حلقه های هم اندیشی فرهنگی
برگزاری همایش انتخاب رشته و معرفی دانشگاه ها برای فارغ التحصیلان دوره های جدید (در دوسال اخیر)
برگزاری مراسم های افطاری در ماه مبارک رمضان

انتخابات
طبق اساسنامه انجمن جهت تشکیل هیأت مدیره انجمن لازم است هر سال انتخابات انجمن برگزار گردد. این انتخابات در پایان سال تحصیلی آینده و در آغاز فصل تابستان برگزار خواهد شد. فارغ التحصیلان علاقمند می توانند جهت آشنایی با روند انتخابات و ثبت نام در انتخابات روزهای پنجشنبه به دبیرستان مراجعه نمایند.