برنامه هفتگی

دانش آموزان و اولیای محترم برای دریافت برنامه هفتگی دبیرستان شهدای ادب در سال تحصیلی جدید فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

برنامه امتحانات شهریور

برای دریافت برنامه امتحانات شهریور ماه فایل پیوست را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه :

برنامه کلاس های پایه ی دهم

شروع کلاس ها ساعت 8 صبح است.

فایل های ضمیمه :

برنامه هفتگی سال تحصیلی جاری

برای دریافت برنامه تحصیلی سال 97 - 1396 فایل زیر را دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه :